Programul Transnaţional „Dunărea” 2014-2020

Obiectiv strategic general al programului

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 va finanța proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Zona de cooperare – 14 state:

Austria, Cehia, Bulgaria, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa)

Excepții:
Instituțiile Germane și Ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt eligibile dacă:

 • Au competente în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile);
 • Îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
 • Implementează activitățile care sunt in beneficiul ariei programului.

Buget total: 262.989.835, 60 euro
Axa prioritară 1 – Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării

 • Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare
 • Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri

Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în regiunea Dunării

 • Utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale
 • Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice
 • Sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de inundații
 • Îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență

Axa prioritară 3 – Conectivitate în regiunea Dunării

 • Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane
 • Îmbunătățirea securității și eficienței energetice

Axa prioritară 5 – Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului și a activităților acestora

 • Facilitarea implementării programului