Finanțarea Proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.483.009,98 EUR.Valoare totală a activităților implementate de Consiliul Județean Dolj și Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova este de 769.452,95 EUR, din care contribuția locală este 2% (15.389,06euro).

Valoarea cheltuielilor neeligibile aferente activităților implementate de partenerul lider - Consiliul Județean Dolj sunt în cuantum de 350.245,70 EUR

Cod Proiect: ROBG-160