Prefectura Vratsa ​

Judetul Vratsa este o unitate administrativ-teritorială pentru implementarea politicii de stat la nivel județean si asigură conformitatea între interesele naționale si locale. Guvernatorul coordonează și controlează organele teritoriale ale puterii centrale. Principala responsabilitate și atribuție ale guvernatorului și ale administrației sunt organizarea și gestionarea activităților legate de mediu, sănătate, managementul riscurilor și prevenirea dezastrelor.

Conform Legii pentru Administrația de Stat, Administrația Județeana Vratsa implementează urmatoarele activități:

  • asistență pentru guvernator în organizarea și gestionarea protecției cetățenilor, a sănătății, a mediului în caz de dezastre;
  • organizarea acțiunilor specifice ale sediului central pentru implementarea Planului Regional pentru sănătate, situații de urgență și dezastre;
  • elaborarea de proiecte finanțate prin programe UE legate de prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor, inclusiv cooperarea transfrontalieră și cooperarea transnațională în domeniu;
  • să sprijine municipalitățile în cererile lor de finanțare din partea Comisiei Interinstituționale din cadrul Consiliului de Miniștri și din Fondul de solidaritate al UE.
Prefectura Vratsa