Municipalitatea Kozloduy

Potrivit LSGLAA, municipalitatea decide toate chestiunile de importanță locală în domeniile: proprietate municipală, finanțe, impozite, taxe și administrație; planificare și dezvoltare; educaţie; cultură; sănătate; servicii sociale; lucrări publice și utilități; protecția mediului și utilizarea resurselor naturale; dezvoltarea sportului, recreerii și turismului. Municipalitatea este responsabilă de conservarea patrimoniului cultural și de dezvoltarea turismului.

Primăria municipiului Kozlodui este proprietarul Spitalului pentru tratament activ St. Ivan Rilski Ltd. și, prin urmare, este responsabil pentru infrastructura spitalului și capacitatea acestuia de a furniza servicii medicale adecvate populației din regiune. Proiectul îmbunătățește calitatea vieții și a mediului de lucru în municipiul Kozloduy prin îmbunătățirea îngrijirii și profilaxiei medicale, ceea ce îmbunătățește, în esență, accesul la serviciile de bază și oferă noi oportunități pentru sporirea competitivității și dezvoltării durabile a regiunii. Municipalitatea din Kozlodui a participat la Programul INTERREG V-А România – Bulgaria cu o propunere de proiect și are experiență în gestionarea proiectelor finanțate de UE.

Municipalitatea Kozloduy​