Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020

Interact III este un program de cooperare interregională care completează obiectivele ETC, deoarece acest program promovează cooperarea și încurajează, de asemenea, schimburile de rețele între programele de cooperare teritorială. Prin urmare, baza interacțiunii III este de a consolida eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea pur și simplu a schimbului de experiență în ceea ce privește identificarea, transferul și diseminarea bunelor practici. De asemenea, programul vizează îmbunătățirea capacității instituționale și a administrației publice în conformitate cu intervențiile următoarelor trei obiective specifice:

  • Îmbunătățirea capacității de gestionare și control a programelor ETC
  • Îmbunătățirea capacității ETC în captarea și comunicarea rezultatelor programului
  • Îmbunătățirea capacității de gestionare a cooperării pentru a pune în aplicare abordări inovatoare

Interact 2014 – 2020 are o alocare financiară planificată din FEDR a:

  • 93% pentru un sprijin financiar de 36.635,113 EUR pentru Axa prioritară I – Livrare de Servicii
  • 7% pentru un sprijin financiar de 2.757.481 € pentru Axa prioritară II – Asistență Tehnică

Interact sprijină cooperarea pe întreg teritoriul Uniunii Europene, inclusiv Norvegia și Elveția.

Principalele grupuri țintă pentru Interact III sunt:

  • Manageri de programe (ETC, IPA II CBC, ENI CBC, toate componentele)
  • Colaboratori naționali / regionali (dincolo de ETC)
  • La nivel european, părțile interesate care fac parte din comunitatea Interact, adică managerii de programe, actorii strategici ai UE și factorii de decizie precum Comisia, Parlamentul etc.

Autoritatea de gestionare a programului Interact are sediul în Republica Slovacă.