Legislație Relevantă​

Cadrul legislativ privind accesul la tratament România/Bulgaria

Documente de referință aplicabile

a) Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenței medicale transfrontaliere;
b) Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
c) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasă în interiorul Comunităţii;
d) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 pentru stabilirea modalităţilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii;
e) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
f) Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului
g) Hotărârea Guvernului nr. 499/1996 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria;
h) Ordinul ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate;
i) Decizia nr. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate;
j) Decizia nr. S2 din 12 iunie 2009 privind specificațiile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate;
k) Ordinul nr. 729 din 17 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte;
l) Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate;
m) Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră din 28.06.2006.