Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia 2014-2020

România-Serbia IPA II Programul de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020 este un program finanțat de Uniunea Europeană din fonduri IPA-CBC și face parte din familia programelor europene Interreg.

Noul program de cooperare transfrontalieră dintre România și Serbia a fost elaborat ținând cont atât de nevoile locale ale comunităților din zona de frontieră, cât și de strategiile europene dezvoltate la nivel macroregional. Având în vedere dimensiunea sa europeană, programul este legat de strategiile UE pentru perioada 2014-2020, cum ar fi Strategia UE privind regiunea Dunării care urmărește o mai bună conectivitate, protecția mediului sau dezvoltarea prosperității în regiunea Dunării. Strategia Europa 2020 este un alt instrument european care a inspirat dezvoltarea noului program care vizează o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sociale. Având în vedere experiența cooperării transfrontaliere dobândite în ultimii ani la nivel regional și local, constatăm că pentru prima dată s-au desfășurat consultări comunitare în procesul de programare pentru elaborarea unui program transfrontalier româno-sârb și au fost luate în considerare nevoile județelor și raioanelor locale.

Obiectivul strategic al programului

Realizarea, pe baza unor proiecte transfrontaliere comune și acțiuni comune ale partenerilor români și sârbi, a unei dezvoltări socio-economice echilibrate și durabile a regiunii de frontieră dintre România și Republica Serbia.

Zone eligibile:

  • România: 3 județe Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți
  • Republica Serbia: 6 județe Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski, Podunavski

Bugetul total 88,124,999 Euro, din care 74.906.248 Euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare – IPA II