SCJUC

Търся здравеопазване в друг ЕС Държава-членка: вашите права

Знаеше ли? Имате право да получите медицинско лечение в друга държава-членка на ЕС и правото на вашата страна да покрива някои или всички разходи. Имате право да бъдете информирани за възможностите за лечение, отворени за вас, как другите държави от ЕС гарантират качество и безопасност в здравеопазването и дали a определен доставчик има законно право …

Търся здравеопазване в друг ЕС Държава-членка: вашите права Read More »

Трансгранично здравеопазване

Преглед Гражданите на ЕС имат право на достъп до здравни грижи в която и да е държава от ЕС и да получат възстановяване за грижи в чужбина от своята страна. Директива 2011/24 / ЕС относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване определя условията, при които пациентът може да пътува до друга държава от ЕС …

Трансгранично здравеопазване Read More »

Трансгранично здравеопазване

Възстановяване на разходи, представляващи трансгранично здравеопазване ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно измененията, внесени от ОС № 304 / 16.04.2014 г. относно възстановяването на разходи, представляващи трансгранично здравеопазване     Възстановяването на стойността на медицинските услуги, ползвани от осигурените лица от системата за здравно осигуряване в Румъния, които са се преместили в държава-членка на Европейския съюз, за да получат …

Трансгранично здравеопазване Read More »

Специален доклад

Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление Относно настоящия доклад:Относно настоящия доклад:  Директивата от 2011 г. за трансгранично здравно обслужване има за цел да гарантира правата на достъп на пациентите от ЕС до безопасно и висококачествено здравно обслужване, включително отвъд националните граници в рамките на ЕС. С …

Специален доклад Read More »

Лапароскопски ремонт при перфорирана пептична язва: ретроспективно проучване

За точност на информацията прочетете pdf версията! абстрактен Обща информация Честотата на пациентите с перфорирани пептични язви намалява през последните десетилетия. В същото време лапароскопският подход към това състояние е възприет от увеличен брой хирурзи. Целта на това проучване беше да се оцени ранните следоперативни резултати от лапароскопското лечение на перфорирана пептична язва, извършено в …

Лапароскопски ремонт при перфорирана пептична язва: ретроспективно проучване Read More »

Лапароскопска хистеропромонтопексия на тазовите органи с напреднал пролапс: „Техника с шест точки“

КОМПЛЕКСНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИЙНАТА КЕРЕСОВА БЕЗОПАСНОСТ (CSP) – ДОКЛАД ЗА СЛУЧАЙ И КРАТКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА Marina Dinu, Roxana Drăguşin , Ştefania Tudorache,Maria Şorop-Florea, C.L. Pătru , D. Iliescu * Спешна университетска болница Крайова, Румъния** Университет по медицина и фармация, Крайова, Румъния абстрактен         Цезаровата белег на бременността (CSP) е рядко медицинско …

Лапароскопска хистеропромонтопексия на тазовите органи с напреднал пролапс: „Техника с шест точки“ Read More »

Оперативна програма Румъния – Украйна 2014-2020

През 2014-2020 г. Европейският съюз ще финансира Оперативната програма Румъния-Украйна чрез Европейския инструмент за съседство (ENI).Програмата е насочена към граничната зона между Румъния и Украйна и ще допринесе за общата цел на Европейския инструмент за съседство: развитието към регион на просперитет и добросъседство чрез дейности за трансгранично сътрудничество в полза на държавите-членки и на държави, …

Оперативна програма Румъния – Украйна 2014-2020 Read More »

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП Румъния – Република Сърбия 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-Сърбия IPA II 2014-2020 е програма, финансирана от Европейския съюз от средствата по ИПП-ТГС и е част от семейството на европейските програми Interreg. Новата програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и Сърбия е разработена, като се вземат предвид както местните нужди на общностите в граничния район, така и европейските стратегии, разработени …

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП Румъния – Република Сърбия 2014-2020 Read More »

Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE

Обща стратегическа цел на програмата Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, най-вече на програмите по Инвестицията за растеж и заетост и, когато е уместно, на програмите в рамките на целта на ЕФО, чрез насърчаване на обмена на опит и изучаване на нови политики сред регионалните участници. Област на сътрудничество цялата територия …

Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE Read More »