Търся здравеопазване в друг ЕС Държава-членка: вашите права

Знаеше ли?

Имате право да получите медицинско лечение в друга държава-членка на ЕС и правото на вашата страна да покрива някои или всички разходи.

Имате право да бъдете информирани за възможностите за лечение, отворени за вас, как другите държави от ЕС гарантират качество и безопасност в здравеопазването и дали a определен доставчик има законно право да предлага услуги

Прочетете още: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_en.pdf