ПРОГРАМА INTERREG V ROMÂNIA-UNGARIA

Програма Interreg VA, Румъния-Унгария, се грижи за осъществяването на програмата за периода 2014-2020 г., като продължи да финансира трансграничната програма на границата между Румъния и Франция, която е член на Европейския съюз в областта на регионалната политика, както и на Европейския съюз в областта на регионалната политика.

ДОПУСТИМА АРИЯ:

  • Румъния: 4 окръга – Сату Маре, Бихор, Арад и Тимис
  • Унгария: 4 окръга – Саболч-Сатмар-Берег, Хайду-Бихар, Бекеш и Чонград

СТРАТЕГИЯ НА ПРОГРАМАТА

Стратегическата цел на програмата е да се постигнат интегрирани трансгранични и стратегически интервенции за използване на общия потенциал и за справяне с общите предизвикателства.

Общият бюджет на програмата, който включва национално съфинансиране, е около 232 милиона евро. От тази сума приблизително 189 милиона евро са отпуснати средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).