Програма Унгария – Словакия – Румъния – Украйна 2014 – 2020

Обща стратегическа цел на програмата:

Засилване на сътрудничеството между областите Закарпатска, Ивано-Франковска и Чернивецка област в Украйна и избираемите области на държавите-членки с цел постигане на напредък в съществуващите социални, икономически, инфраструктурни и екологични предизвикателства.

Допустима площ

  • Румъния – 3 окръга Марамуреш, Сату Маре и Сучава
  • Унгария – 2 съда Саболч-Сатмар-Берег и Боршод-Абауй-Земплен
  • Словакия – 2 региона на Prešovský и Košický
  • Украйна – 3 региона Закарпатска, Иван-Франковска и Чернивецка

Съседни региони

  • Румъния – окръг Сучава
  • Украйна – Чернивецка област

Бюджет на програмата: 81 347 200 EUR, от които 73 952 000 ENI + ЕФРР и 7,395,200 национална конфискация