Оперативна програма URBACT III

URBACT улеснява споделянето на знания и добри практики между градовете и другите нива на управление. Целта е да се насърчи интегрираното устойчиво развитие и да се подобри ефективността на регионалната и кохезионната политика.

Програмната област URBACT III се състои от:

  • 28 държави-членки на ЕС
  • Норвегия и Хелветика. Партньори от Норвегия и от Хелветическата конфедерация не могат да използват средствата от ЕФРР, но могат да участват на свои собствени разходи
  • Инструмент за пред присъединяване (ИПП). Партньори от страните по ИПП могат да участват в операции, използващи финансиране по ИПП, без да получават съфинансиране от ЕФРР
  • Други държави. Партньори от други страни, навсякъде по света, могат да участват със собствено финансиране.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) с бюджет от 74 300 милиона евро за периода 2014-2020 г.