Финансиране на проекти

Общата допустима стойност на проекта: 1.483.009,98 EUR. Общата стойност на дейностите, изпълнявани от окръжния съвет на Долж и извънредната клинична окръжна болница в Крайова, е 769,452,95, като местната вноска е 2% (15,389,06 евро).

Стойността на свързаните неприемливи разходи, осъществени от Лидера-партньор: Съветът на окръг Долж е в размер на 350.245,70 ЕВРО

Код на проекта: ROBG-160