Примери за Добра Практика

Модернизация на спиртни напитки на Зимниш Свищов eMS 174

Разполага с услугите, които се предлагат от специалистите в сферата на услугите и медицинските услуги, както и от услугите, които предлага хотел Zimnicea și Svishtov.

ROBG 160 „Съвместим и модернизиран сервиз за обществени поръчки в Долж-Враца (DJ-VR: HEALTH)“

Съвместимостта на капацитета на кооперацията и участието на участниците в състезателната дейност се осъществява в контекста на трансграничната зона Долж-Враца.

Насочване на фронталния фронт на спорта arei cooperare - Uniţi în lupta împotriva bolilor (SPOCO) eMS 139

Профилът на услугата е създаден в съответствие с правилата за управление на административни услуги, свързани с управлението на трансграничната област на Hârova-Shabla, като услугата може да предостави достъп до информация за аварийни прегледи.

ROBG-458 - „Съвместно управление на риска за ефективно реагиране на местните власти в извънредни ситуации“

Основната цел на проекта е да подобри съвместното управление на риска в трансграничната зона, обхваната от двете общини: Кълъраш и Белене.

ROBG-471 "Нови дестинации в трансграничния туризъм"

Общата цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите и хората чрез използването на природни и културни ресурси по устойчив начин на туризъм.

ROBG-305 - "Оборудването спасява живота ни"

Общата цел на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион. Настоящият проект има за цел да намали уязвимостта на околната среда и да предотврати последиците от социални и икономически бедствия, причинени от наводнения или пожари в граничния регион.

ROBG - 408 - EF - Road - "Усилията за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничния регион"

Разработване на трансгранична пътна инфраструктура чрез подобряване на достъпа между вторичните и третичните възли и мрежата TEN-T в региона.

Транспорт Екологичен - жизнеспособен - Електрически - Силистра Наводари - eMS 432

Подобряване на връзките с третичните възли чрез реконструкция на 4315 метра път и въвеждане на екологичен транспорт в трансграничния регион Силистра-Наводари.