Полезни връзки

октомври 22, 2019

Възстановяване на разходи, представляващи трансгранично здравеопазване ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно измененията, внесени от ОС № 304 / 16.04.2014 г. относно…

октомври 22, 2019

октомври 22, 2019

Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление Относно настоящия доклад:Относно…

октомври 22, 2019