Окръжна Клинична Болница По Спешна Помощ Крайова

Клиничната извънредна окръжна болница в Крайова е една от най-важните здравни институции на регионално и национално ниво, с 31 секции, обхващащи 27 специалности, 1516 обучени човешки ресурси. Областният съвет на Долж разполага с инфраструктурата на Крайовската клинична болница за извънредни ситуации и е направила големи инвестиции както от собствени средства, така и от европейски фондове.

Клинична болница за спешни случаи в Крайова обслужва необходимостта от здраве в окръга и региона. Съгласно Закон 95/2006, регионалната болница е Клинична болница, която притежава уменията и необходимите допълнителни човешки и материални ресурси, за да осигури цялостна медицинска помощ за сложни медицински случаи, особено при спешни случаи и критични пациенти и за всички подобни случаи околните окръзи.

Клинична болница за спешни случаи Крайова предоставя здравни услуги за югозападния район на Румъния. В3 има общо 31 отдела, обхващащи 27 специалности (сред които: кардиология, неврология, хирургия, вътрешни болести, интензивно отделение, гинекология, педиатрия и др.), Както и операционни зали, лаборатории за патологични и медицински анализи, отделение по ендоскопия, физическа медицина и балнеология, ядрена медицина, радиология и медицински изображения, диабет, хранене и метаболитни заболявания, онкология, семейно планиране. Има 1488 постоянни болнични легла и 38 легла за дневни грижи.

Сърдечно-съдовата хирургия е специализирана медицинска област, която в публичния сектор понастоящем се осигурява в Румъния само от 4 институции, като нито една от тях не е разположена между Тимишоара и Букурещ, а в България – в София, Пловдив. Докато сърдечните заболявания водят до най-високата смъртност в двата региона, случаите, изискващи операция, се изпращат в други болници, застрашавайки живота на пациентите, като същевременно генерират значителни разходи.

Оборудването, което ще бъде закупено от румънската страна чрез проект за предоставяне на един от операционните зали на Клиниката по кардиология и сърдечно-съдовата хирургия Крайова

Сателитна операционна лампа, вградена видеокамера, рамо на монитор и 24-инчов монитор

Таблица за системна хирургия с аксесоари за съдова хирургия

Високопроизводителна анестезиологична машина + наблюдава жизнените функции

Система за цифровизация на операционната зала

Устройство за мониторинг на мозъчната перфузия

Хирургичен аспиратор

Пневматично притискащо устройство за венозен застой

Външен вътрешен сърдечен дефибрилатор с монитор

Комплект инструмент за съдова хирургия

Предна лампа

Бактерицидна лампа

Помпа за екстракорпорална циркулация на кръвта

Комплект мебели от неръждаема стомана за операционната зала

Асептичен умивалник с 2 стълба

Клинична болница за извънредни ситуации Крайова