дейности

Проектът предлага модернизация на общественото здравеопазване в трансграничния регион Долж-Враца, като има следните основни дейности:

  • Цялостно оборудване на един от операционните зали на Клиниката по кардиология и сърдечно-съдовата хирургия Крайова
  • Рехабилитация и предоставяне на медицинско оборудване на Общинска болница - Козлодуй, област Враца, България и осигуряване на медицинско оборудване
  • Организиране на техническа работна група с експерти от партньорите по проекта, под ръководството на партньор 3 - Окръжна извънредна клинична болница в Крайова, която ще анализира здравословното състояние на общественото здравеопазване в Долж и Враца
  • Разработване на казус за трансгранични услуги за сърдечно-съдова хирургия в Долж и Враца
  • Създаване на мрежа от професионалисти чрез обмен на опит в областта на кардиологията, акушерството и гинекологията, неврологията, общата хирургия и интензивните грижи.
  • Кампания за повишаване на осведомеността относно здравното обслужване в трансграничния регион Долж-Враца
  • Информационни и рекламни дейности, състоящи се от: 5 пресконференции, които ще се проведат в Долж, Козлодуй и Враца; публикуване на статии в пресата; разпространение на рекламни материали и показване на информационни табла