Consiliul Județean Dolj

Liderul de proiect (LB) – Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, cum ar fi:

  • dezvoltarea economică și socială a județului;
  • gestionarea patrimoniului județului;
  • gestionarea serviciilor publice subordonate;
  • cooperarea interinstituțională


LB este proprietarul infrastructurii care găzduiește Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova (B3) care aparține domeniului public al județului.
LB are o vastă experiență în ceea ce privește proiectele finanțate de UE și acțiunile de cooperare transfrontalieră.
Este beneficiar al mai multor proiecte PHARE CBC și CBC 2007-2013 implementate cu administrațiile publice din Vratsa, Vidin și Montana privind: dezvoltarea economică, protecția mediului, activitățile interpersonale, accesibilitatea și infrastructura rutieră.
De asemenea, a implementat mai multe proiecte pe POR 2007-2013. Unul dintre proiecte a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de sănătate și asigurarea accesului egal al cetățenilor la asistența medicală.

Consiliul Județean Dolj