Трансгранично здравеопазване

Преглед

Гражданите на ЕС имат право на достъп до здравни грижи в която и да е държава от ЕС и да получат възстановяване за грижи в чужбина от своята страна.

Директива 2011/24 / ЕС относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване определя условията, при които пациентът може да пътува до друга държава от ЕС за получаване на медицинска помощ и възстановяване. Тя покрива разходите за здравеопазване, както и предписването и доставката на лекарства и медицински изделия.

Прочетете още: https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en