Оперативна програма Румъния – Украйна 2014-2020

През 2014-2020 г. Европейският съюз ще финансира Оперативната програма Румъния-Украйна чрез Европейския инструмент за съседство (ENI).
Програмата е насочена към граничната зона между Румъния и Украйна и ще допринесе за общата цел на Европейския инструмент за съседство: развитието към регион на просперитет и добросъседство чрез дейности за трансгранично сътрудничество в полза на държавите-членки и на държави, които не са членки на ЕС. обшивка.

Област на сътрудничество:

  • Румъния, окръзи: Ботошани, Сучава, Тулча, Марамуреш, Сату-Маре
  • Украйна, регионите: Одеса, Ивано-Франковск, Закарпатска, Черновци

Бюджет на програмата: 66 милиона евро (66 милиона общ бюджет – от които 60 милиона евро са финансирани от ЕС чрез Европейския инструмент за съседство – ENI и 6 милиона евро съфинансиране от страните партньори)