Механизми за сътрудничество

Механизмите за трансгранично сътрудничество за здравна публична политика, създадени чрез този проект, са: