Възможности за Финансиране

Европейски фондове

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП Румъния – Република Сърбия 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-Сърбия IPA II 2014-2020 е програма, финансирана от Европейския съюз от средствата по ИПП-ТГС и е част от семейството на европейските…
Прочетете още

ПРОГРАМА INTERREG V ROMÂNIA-UNGARIA

Програма Interreg VA, Румъния-Унгария, се грижи за осъществяването на програмата за периода 2014-2020 г., като продължи да финансира трансграничната програма на границата между Румъния и…
Прочетете още

Програма Унгария – Словакия – Румъния – Украйна 2014 – 2020

Обща стратегическа цел на програмата: Засилване на сътрудничеството между областите Закарпатска, Ивано-Франковска и Чернивецка област в Украйна и избираемите области на държавите-членки с цел постигане…
Прочетете още

Оперативна програма URBACT III

URBACT улеснява споделянето на знания и добри практики между градовете и другите нива на управление. Целта е да се насърчи интегрираното устойчиво развитие и да…
Прочетете още

Програма Интеракт III 2014-2020

Интеракт III е програма за междурегионално сътрудничество, която изпълнява целите на ЕТС, тъй като тази програма насърчава сътрудничеството, като същевременно насърчава мрежовия обмен между програмите…
Прочетете още