Описание на проекта

Проектът „Координация и подкрепа на модернизацията на обществените услуги в здравеопазването в област Долж-Враца“ се разпределя от Областния съвет на Долж, в партньорство с Община Колодуй, Окръжна извънредна клинична болница в Крайова и Административен район Враца в рамките на Интеррег Програма VA Румъния-България.

Чрез осъществяването на този проект желаем и двата района на окръг Долж и област Враца да имат бърз достъп до модерни и висококачествени услуги за сърдечна хирургия, базирани на добра инфраструктура и оборудване с висока производителност, за по-ефективно изследване и лечение. Съветът на окръг Долж предприема инвестиция за създаване на интервенционална хирургична сърдечносъдова и интервенционна хирургична кардиология в Окръжна извънредна клинична болница в Крайова, която ще има капацитет да осигури качествено лечение на регионално ниво (за около 3,5 милиона души). и цялото оборудване и човешки ресурси ще бъдат осигурени от най-модерните европейски и международни стандарти. Основната цел на проекта се състои в подобряване на ефективността и капацитета за сътрудничество на институциите, които участват в сферата на общественото здравеопазване в регионите Долж-Враца.

Резултатите от проекта ще бъдат
  • по-добър капацитет за сътрудничество между държавните болници, децентрализираните организми и местните публични органи чрез създаване на механизми за сътрудничество, като инструменти за обмен на информация и опит;
  • по-голяма ефективност от доставчиците на обществени здравни услуги чрез модернизиране на тези услуги.