Програма INTERREG V-A Румъния – България

Координиране и Подкрепа на Модернизацията на Обществените здравни Услуги в Региона Долж – Враца;

Код на проекта: ROBG-160